Transitie-website

In afwachting van een fusie tussen twee Vlaamse Agentschappen tot één nieuwe website is er een overgangswebsite: www.agentschapinnoverenenondernemen.be.

Screenshot tabletversie

Screenshot tabletversie

Schermafdruk 2015-10-20 18.15.34

Screenshot desktopversie